Jak poznat samce od Samicky andulky?

Jak poznat samce od samicky andulky?

U dospělých andulek je možné určit jejich pohlaví podle ozobí, tedy měkkého okolí nosních dírek nad zobáčkem. U samců je toto ozobí modré, u samic bílé, později hnědé. Toto je nejjednodušší způsob, jak poznat pohlaví andulky.

Problém však může nastat u mutací, které mají zcela jinou barvu peří než běžné andulky. U těchto mutací je ozobí často stejné u obou pohlaví. U mláďat je situace ještě složitější, protože jejich ozobí ještě není dostatečně vyvinuté. I pro zkušeného chovatele může být určení pohlaví oříškem.

Kromě barvy ozobí existují i další způsoby, jak poznat pohlaví andulky. Samečci jsou obecně větší a mohou mít delší zobáček. Samičky mají zpravidla větší ocas a mohou mít i delší prsa. U samců je obecně výraznější hlas, který je hlasitější a má vyšší tón.

Pokud chovatel neví, jak poznat pohlaví andulky, může se obrátit na odborníka, který dokáže určit pohlaví i u mutací a mláďat. Chovatelé by měli také vědět, že samečci mohou mít tendenci k agresivnímu chování, zatímco samičky jsou obecně klidnější.

Napsat komentář